TERMENISICONDITII

 

 

Siteurile  www.cadouri-din-inima.ro ,  www.cadouridininima.ro ,respectiv www.cadoudininima.ro  sunt

proprietateaSC.LIANIDESIGN SRL

 

Folosirea(vizitareasaucumparareaproduselor)acestuisitepresupuneacceptarea

acestortermenisiconditii.

Recomandamcitireacuatentieaacestorapentrubunadesfasurareacomunicarii

 sirelatiilorcomerciale.

 

SC.LIANIDESIGN SRL isirezervadreptuldeamodificaoricandtermenii

de utilizaresicontinutulsite-uluifaraonotificareprealabila.

Datelepersonaleintrodusedecumparatorvorfifolositenumaiinscopuldeclarat

alacestuisite

Informatiiledinformularuldecomandasuntnecesarepentruavatrimite

confirmareacomenzilor,livrareaproduselorsauanuntareapromotiilor,innici

uncaznuvorfifurnizateuneiterteparti.

Toatedescrierileproduselorapartinfabricantuluifiecaruiprodusinparte.

www.cadouri-din-inima.ro  nuisiasumaresponsabilitateasinuoferagarantii

implicitepentruproduseleoferiteinacestmagazinvirtual,acestegarantiisunt

datedefabricantiiproduseloroferite.

 

 LITIGII:

Oricelitigiuaparutintreclientisifirmanoastravafirezolvatpecaleamiabila.

Inspiritulmultumiriioricaruiclientvainvitamsarezolvatioriceinsatisfactie

legata decalitateaproduselornoastrelaadresa: contact@cadouri-din-inima.ro

Incazcontrarcompetentarevineinstantelordejudecataromane.

Fiinddeacordcuacestetermenesiconditiiclientulisiasumaintotalitate

riscurile cedecurg.

www.cadouri-din-inima.ro nuestedestinatpersoanelorsub18ani.

Oricetentativedeaccesneautorizatlasite-ul www.cadouri-din-inima.ro

sioriceincercaredefraudavafiraportataautoritatilorcompetente.

Intregcontinutulsite-ului www.cadouri-din-inima.ro  texte,imagini,grafica,

alte informatiisuntproprietatea SC.LIANIDESIGN SRL

Marcileprezentatepesitesuntproprietateadetinatoruluilegal.

Toatematerialeledepeacestsitesuntprotejatedelegea dreptuluideautor.

Termeniisiconditiileprezentaterespectareglementarilelegislativeaflate

invigoare:

Legeanr.365/2002privindcomertulelectronicpublicatain MonitorulOficialnr.483/5.07.2002 Legeanr.193/2000privindclauzeleabuzivepublicatain MonitorulOficialnr.560/2000 Ordonantanr.21/1992privindprotectiaconsumatoruluipublicatain MonitorulOficialnr.212/28.08.1992 

 
           Cadouri din inima - magazin de cadouri online

                                           Telefon:     0744.210.670